Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Theorie

Theoretisch kader Positief Passend Onderwijs

Het proeftuintjes-project is een project waarbij door leerkrachten wordt geoefend met andere manieren van werken richting passend onderwijs. Uiteraard vanuit een stevig theoretisch kader. Experimenteren met oplossingsgericht werken en positieve psychologie staan bij de proeftuintjes centraal.

Proeftuintjes positief passend onderwijs met hart en ziel

Een essentieel uitgangspunt van de proeftuintjes is de positieve psychologie en het positief onderwijs dat daaruit ontwikkeld is. Oplossingsgericht denken geeft meer positieve energie dan probleem-gericht denken. Daarom is het belangrijk om je te richten op krachten in plaats van op klachten (o.a. Seligman, 2011; Bannink, 2009; Berg, 1991; Chan et al. 2014). Een aantal uitgangspunten op een rij:

  • Positieve emoties maken je niet alleen gelukkiger maar ook creatiever en effectiever.
  • Daardoor voel je je prettig en neemt de autonome motivatie toe.
  • Als je werkt vanuit je eigen authen-tieke kwaliteiten en talenten, voel je je gelukkiger en bereik je meer.
  • Succeservaringen helpen om door te zetten en dragen bij aan het ontwikkelen van veerkracht.
  • Negatieve ervaringen zullen altijd blijven, maar door gericht in te zetten op welbevinden en geluk is optimisme ook aan te leren.
  • Gelukkige mensen stralen dat uit en kunnen daarmee ook een bijdrage leveren aan een gelukkiger omgeving.
  • Een bijdrage leveren aan het wel-bevinden van een ander verhoogt het eigen welbevinden exponentieel.
  • Kennis en ervaring over hoe dit werkt en wat je eraan kan doen zijn essentieel voor de opvoeding en het onderwijs aan onze kinderen en verdienen een prominente plek in het curriculum en in de school.
  • Positief passend onderwijs begint bij de leerkracht!