Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Inleiding Anja Baars

    Inleiding Anja Baars

‘Tijd’ voor positief Passend Onderwijs!

Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 heeft Annemieke Mol Lous, lector Passend Onderwijs van de Hogeschool Leiden & Thomas More Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan in ons SWV naar de relatie tussen de leerkracht en de leerling en de competenties van leerkrachten. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor een projectplan ‘Tijd voor positief Passend Onderwijs’. Tijd voor ontwikkeling en innovatie met leerkrachten in de dagelijkse praktijk.

Ontwikkeltraject

Het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO heeft in 2017 ontwikkelleerkrachten ‘gezocht’ om mee te doen aan een ontwikkeltraject van 3 jaar, onder leiding van Annemieke Mol Lous, lector Passend Onderwijs en Hansje Planjer manager van de IJsselgroep. Samen met diverse experts hebben zij de studiedagen van de deelnemers vorm en inhoud gegeven. Na werving onder alle besturen van het SWV en sollicitatiegesprekken, zijn 10 leerkrachten, 3 intern begeleiders uit basisonderwijs, SBO en SO en 1 onderwijsbegeleider van het SWV gestart met het ontwikkeltraject: Proeftuintjes. Kenmerken van dit ontwikkeltraject vanuit de positieve psychologie:

  • Leerkrachten die werken vanuit de positieve psychologie leggen meer eigenaarschap bij de leerlingen neer
  • De motivatie van leerlingen wordt vergroot en de interactie wordt verbeterd
  • Leraren wisselen samen kennis uit en vergroten hun handelingsrepertoire
  • Het geleerde wordt direct ingezet in de dagelijkse betekenisvolle praktijk

Hoe ziet dit eruit?

Learn: leerkrachten ontwikkelen zich...
Live: leerkrachten gaan zo leven...
Teach: leerkrachten dragen het over aan anderen...
Embed: en vervolgens bedden zij het in een groter systeem in zoals de school en het SWV.

De oogst delen

In 2020 is de tijd rijp om alle opgedane ervaringen vanuit de Proeftuintjes te delen: via deze website, een MEGA-ZIN en de online themasessie ‘Kindgesprekken’. De ervaringen en werkvormen van de deelnemers van Proeftuintjes en een theoretische onderbouwing door Annemieke Mol Lous en Hansje Planjer vormen de rode draad. Met heel veel dank aan de fantastische inzet van Annemieke en Hansje en de deelnemers van de proeftuintjes voor de tot standkoming van de genoemde onderdelen.

Deze website en het MEGA-ZIN ondersteunen de themasessie ‘Kindgesprekken’. Deze themasessie stelt het SWV digitaal beschikbaar voor alle scholen van het SWV. Het MEGA-ZIN is voor iedereen downloadbaar.

Download het MEGA-Zin

Veel inspiratie, samen kennis en ervaringen delen toegewenst: dat dit proeftuintjestraject zich positief zal verspreiden onder de leerkrachten en toegepast wordt in de dagelijkse praktijk!

Een leerzame, warme en trotse groet,

Anja Baars
Directeur-bestuurder
SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO