Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Download het MEGA-ZIN

    Download het MEGA-ZIN

Delen

In 2020 is de tijd rijp om alle opgedane ervaringen vanuit de Proeftuintjes te delen: via deze website, de online themasessie ‘Kindgesprekken’ en het MEGA-ZIN. Het MEGA-ZIN bevat dezelfde onderdelen als de website. Dat dit proeftuintjestraject zich positief zal verspreiden onder de leerkrachten en toegepast wordt in de dagelijkse praktijk!

Download het MEGA-Zin