Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Projectleiders

    Projectleiders

Dr. Annemieke Mol Lous

Als lector passend onderwijs ben ik verbonden aan de Hoge-school Leiden en de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. In die functie kan ik mijn ervaringen als leerkracht, moeder, ontwikkelingspsycholoog, orthopedagoog en onderzoeker mooi combineren. Het is mijn passie om leerkrachten te ondersteunen door hun praktisch handelingsrepertoire te vergroten. Vooral waar het gaat om het werken aan veerkracht, motivatie en het werken vanuit eigen kwaliteiten en talenten. In mijn lectoraat zoeken we naar wat er wel werkt en hoe we inzichten vanuit de positieve psychologie kunnen inzetten voor positief passend onderwijs. Leerkrachten zijn daarbij van cruciaal belang. Zij kunnen het grote verschil maken door kinderen in hun kracht te zetten vanuit een authentieke en positieve relatie. Oplossingsgericht werken, groeitaal inzetten en waarderende gespreksvoering worden daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Vanuit mijn (onderzoeks)ervaring heb ik de proeftuintjes ontwikkeld en mogen uitvoeren bij het SWV Apeldoorn Passend Onderwijs in samenwerking met Hansje Planjer van IJsselgroep. Een bijzonder waardevolle ervaring. Het was (en is) echt heel mooi om met een groep bevlogen leerkrachten en ib’ers te werken aan mooi onderwijs met aandacht voor alle leerlingen en hun kwaliteiten. En dan hun verhalen te horen over hoe leerlingen weer tot bloei komen.

Dr. Annemieke Mol Lous

Hansje Planjer

Vanaf 2014 ben ik vanuit onderwijsbegeleidingsdienst IJsselgroep betrokken bij het invulling geven aan passend onderwijs in verschillende regio’s. Als ontwikkelingspsycholoog werk ik op het snijvlak van zorg en onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het coachen vanuit de positieve psychologie, het talentgerichte werken en de toepassing van de self determinatie theorie (nadruk op eigenaarschap, competent voelen en ‘gezien worden’). Dit heb ik ingezet bij het organiseren en begeleiden van de ‘proeftuintjes’. Ik sta voor het geven van een praktische invulling aan positief passend onderwijs. Al jaren werkt IJsselgroep samen met het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn. In de ‘proeftuintjes’ heb ik de samenwerking met het SWV en Annemieke Mol Lous, lector hoge school Leiden, als inspirerend ervaren. Kennisdeling vanuit zowel de hogeschool als de praktijk is waardevol. In de proeftuintjes heb ik sterk ervaren dat leerkrachten en leerlingen zich optimaal ontwikkelen als ze ‘echt gezien worden’. Dit gebeurde vooral door de verbinding met directeuren, collega’s, ouders, medeleerlingen en het gevoel hebben zelf aan het stuur te zitten vanuit eigen talenten. Dit project zie ik als een voorbeeld om passend onderwijs positief te benaderen hetgeen in een tijd van geluiden als ‘passend onderwijs is mislukt’ een belangrijk ander perspectief is. De bevlogenheid van de proeftuinleerkrachten werkt aanstekelijk.

Hansje Planjer