Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Bewegingstussendoortje

    Bewegingstussendoortje

Opkikkers

Het programma ‘Opkikkers’ is ontwikkeld voor leerlingen met epilepsie, maar is natuurlijk veel breder toepasbaar; eigenlijk op alle scholen en voor alle leerlingen. Het stimuleert de aandacht en de sensomotorische ontwikkeling van het opgroeiende kind. Het is een speelse manier om bezig te zijn met juiste houding, beweging en ontspanning. Kortom: Een bewegingstussendoortje om daarna weer een frisse start te kunnen maken.

Opkikkers: gewoon goed voor iedere leerling!

3 deelgebieden

De oefeningen kunnen worden uitgevoerd in het leslokaal, veelal zittend op de stoel of staand achter of naast de stoel cq. tafel. Er worden ‘Opkikkers’ aangeboden in 3 deelgebieden: beweging, mondmotoriek en samenwerking tussen de beide hersenhelften.

Belangrijk is de observatie van de leerkracht in de klas; wanneer je ziet dat de aandacht bij meerdere leerlingen verslapt, dan doe je een OPKIKKER. Kies die momenten dat je optimale aandacht van de leerling wilt hebben dus heel bewust, bijvoorbeeld voor nieuwe uitleg of een rekentoets. Besef dat een leerling niet de hele dag in de klas een optimale aandacht kán hebben. De aanbeveling is om 2 á 3 keer per dag een OPKIKKER te geven.