Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Negatief gedrag ombuigen in een vaardigheid

    Negatief gedrag ombuigen in een vaardigheid

Kids skills in actie

De methode Kids skills heeft Dr. Ben Furman – een Finse psychiater – ontworpen om op een speelse manier kinderen te laten oefenen met vaardigheden. We hebben vaak onbewust de neiging om negatief te corrigeren. Je wilt dat het ‘ongewenste’ gedrag stopt. Toch is het belangrijk om te leren vaardigheden positief te formuleren. Het gaat om nadruk te leggen op ‘gewenst’ gedrag in plaats van het ophouden van het ongewenste gedrag.

De proeftuinleerkrachten hebben de methode eigen gemaakt en ervaren dat het heel waardevol is om zo met kinderen te werken. Het geeft een positief klasklimaat en helpt kinderen en hen samen praktisch ongewenst gedrag aan te pakken. Op de Proeftuintjes website staat een praktijkvoorbeeld met David.

David is een jongetje uit groep 5, dat veel moeite heeft met stilzitten. Als hij iets wil zeggen, roept hij dit hardop door de klas. Hij stoort hiermee zichzelf en de andere kinderen, maar ook de leerkracht. Die besluit het probleem aan te pakken met de methode Kids’ Skills. Een praktische aanpak!

Ontdek op de website hoe in vijftien stappen een probleem wordt omgezet in een vaardigheid.