Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Handgesprekken voeren met kleuters

    Handgesprekken voeren met kleuters

Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het voeren van handgesprekken met de kleuters. Door middel van het voeren van de gesprekken met jonge kinderen komen we erachter wat hen bezig houdt.

Opbrengst

De kleuters geven aan wat ze prettig vinden, waarbij ze zich fijn en veilig voelen en wat ze willen leren. Via deze gesprekken willen wij inzicht krijgen in wat jonge kinderen die leven in het hier en nu belangrijk vinden. Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar hun leermotivatie en betrokkenheid. Ook willen we het eigenaarschap verhogen.

Hoe het werkt

We starten het gesprek met een pictoblad met activiteiten. Daarna volgt een handgesprek. Naar aanleiding van de gerichte vragen zijn we in gesprek en stellen verdiepende vragen.