Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Handgesprek en Smileyblad

    Toegepast in het ZML-onderwijs

    Handgesprek en Smileyblad

Ik heb een groep van leerlingen in de leeftijd van 7-9 jaar. Ze hebben het niveau van ongeveer eind groep 2 en sociaal emotioneel ligt de ontwikke-lingsleeftijd bij de meeste leerlingen rond de 3 jaar. Het handgesprek en het smileyblad zijn ingezet bij het eindrapport.

Handgesprek

We houden met de leerlingen een gesprekje over het afgelopen jaar en stellen de vragen die bij de verschillende vingers horen. Zo krijg je van het kind zelf een soort evaluatie van het schooljaar. En ook krijg je in sommige gevallen te horen hoe de leerling tegen zichzelf aankijkt. Een van de leerlingen wilde bijvoorbeeld graag leren ‘minder snel boos te worden’ terwijl een andere leerling aangaf te willen leren veters strikken.

Smileyblad

Ook het smileyblad is ingezet bij het rapport. Het blad hebben we aangepast naar onze eigen situatie. Het was erg leuk om de waardering te zien bij de leerlingen als het gaat om de verschillende onderdelen die we op school aanbieden. En ook verrassend soms! De enige leerling die bij ons in de groep naar de kerk gaat, had de smiley bij het onderdeel ‘bijbelverhaal’ rood gekleurd. ‘Vreemd’, dacht ik. Bij navraag bleek dat ze het verhaal in de kerk leuker vond, omdat daar nog een werkje wordt gedaan en op school maken we daar geen tijd voor. Dat heeft me doen besluiten om zo’n smileyblad volgend jaar na een paar weken al te laten invullen, dan kunnen we er nog goed op anticiperen.