Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

 • Waar wil het kind zelf vaardiger in worden?

  Waar wil het kind zelf vaardiger in worden?

Elk kind een eigen leerwens

Voor een groot deel ligt vast wat kinderen (moeten) leren op school. Maar waar wil het kind zelf vaardiger in worden? Welke situatie zou het kind zelf een stukje fijner willen laten verlopen? Hier gaan we oplossingsgericht mee aan de slag, gebruik makend van een aantal stappen uit Kids’ Skills (Ben Furman, 2006).

Formulier

Met elk kind apart een leerwensgesprek voeren is vaak niet haalbaar. Ik heb daarom een formulier gemaakt met een aantal teken-/schrijfopdrachten. Daar zijn alle kinderen lekker mee bezig en ik kan rondlopen om gesprekjes aan te knopen. De kinderen die het echt lastig vinden kan ik op een ander moment nog even apart nemen.

Oeps-momenten en thermometers

Op het formulier tekenen de kinderen een situatie waarin iets niet zo goed lukte (ik noem dat het ‘oeps-momentje’). Hiermee voorkom je algemene verhaaltjes en ga je direct naar een situatie die voor het kind betekenisvol is. Daarna tekenen de kinderen hoe het er uit zal zien als zij tevreden zijn, de gewenste situatie.

De kinderen vullen twee thermometertjes. Op de eerste thermo-meter kleuren ze in wat er nu al lukt (want er gaat heus al heel wat goed). En op de tweede kleuren ze in hoe goed ze willen worden in deze vaardigheid. Gedurende de weken die volgen is het mooi om deze thermometers er nog eens bij te pakken. Het verbaast me steeds weer hoe precies de kinderen kunnen aangeven welk stukje het al beter gaat dan op de eerste thermometer.

Dan stel ik de volgende vragen:

 • Wat heb jij gedaan waardoor het al een stukje beter gaat?
 • Je bent al een stukje gegroeid, welk stapje kan je nu zetten
  om dat laatste stukje nog te groeien?

Mijn formulier kent nog een aantal stappen meer, kijk daarvoor op de website van Proeftuintjes. Of verdiep je in het origineel van Ben Furman.

Opstarten en dan gaat het ‘vanzelf’

De eerste keer dat je aan kinderen vraagt waar ze vaardiger in willen worden, vinden ze het moeilijk om iets te bedenken. Dan moet het gesprek wat meer gestuurd worden door de leerkracht. De tweede keer begrijpen ze al precies wat je bedoelt, maar vooral weten ze waar ze in zouden willen groeien. Ook omdat ze geleerd hebben van de leerwensen van de andere kinderen in de klas.

Sta ook stil bij wat er bereikt is. Maak een ‘selfie’: het kind vertelt in de klas hoe goed het gaat en de klas reageert door daar voorbeelden van te geven.

Vieren

Als het kind zelf vindt dat het zo goed gaat als aangegeven was op de tweede thermometer is het tijd om dit te vieren! Mijn ervaring is dat kinderen meteen door willen met een volgende leerwens. Maar we staan eerst even stil bij wat er bereikt is. Dat doen we door het maken van een ‘selfie’: het kind vertelt in de klas hoe goed het gaat en de klas reageert door daar voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld: ‘ik vind ook dat het je goed lukt om hulp te vragen, want vanmorgen vroeg je nog of ik je wilde helpen met de som die je moeilijk vond’.

Voorbeelden van leerwensen

 • Als ik mijn best doe is het goed genoeg.
 • Ik begin zelf aan mijn werk en houd mijn aandacht er bij.
 • Als het niet lukt blijf ik rustig en blijf proberen.
 • Ik vraag op tijd om hulp als ik er zelf niet uitkom.