Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Positief gedrag benadrukken en benoemen

    Positief gedrag benadrukken en benoemen

Applauspot en beloningskaarten

Applausjespot en beloningskaarten

Aan het begin van het schooljaar zetten wij op de Boemerang de applausjespot in. Vooral tijdens de ‘gouden weken’.

Hoe het werkt

Doet iemand iets aardigs of leuks? Dan doet ieder kind en iedere leerkracht een applausje in de pot. We benadrukken elk positief gedrag wat we zien en benoemen dit positieve gedrag hardop. Ook andere leerkrachten geven de kinderen van mijn klas applausjes. Als ze het applausje bij mij in de pot stoppen, vertellen ze waarom ze die hebben gekregen. Als de pot vol is, mogen ze stemmen welke beloning ze graag willen. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag extra naar buiten, samen koken of iets anders. Je kan de applausjespot inzetten voor speciale doelen die je hebt afgesproken of in het algemeen.