Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

 • Talentgesprekken met ouders

  Talentgesprekken met ouders

Het ANAGRAM

Deze werkvorm is ontwikkeld om tegemoet te komen aan leerlingen die zelf niet in een gesprek kunnen aangeven waar zij blij van worden en welke talenten zij denken te hebben. Goed toepasbaar bij bijvoorbeeld leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau. Maar ook bij leerlingen die wél zelf kunnen aangeven in een gesprek of met foto’s of picto’s is deze werkvorm verrijkend. Het levert vaak meer informatie op voor de leerkracht of begeleider. De werkvorm is ontstaan in een onderwijs zorggroep.

Waarom deze werkvorm?

 • Omdat het welbevinden van de leerlingen zo ontzettend belangrijk is
 • Omdat ook de leerlingen van de onderwijs zorggroep een eigen, unieke kern hebben van waaruit zij dingen doen
 • Omdat het zo belangrijk en fijn is om samen positief te kijken naar de leerling en zijn gedrag
 • Om er samen achter te komen welk talent er ligt onder het gedrag wat wij kunnen zien
 • Omdat we de relatie met de ouders willen versterken.

Verloop van het gesprek

 • Vertel een anekdote, een positieve ervaring met de leerling op school
 • Korte uitleg van talent en talent-gerichte benadering en doel van het gesprek (welke talenten passen bij deze leerling en hoe kunnen we dat meer gaan inzetten? Welke ideeën en dromen hebben wij daarvoor?)
 • Samen met de ouders een anagram maken van de naam van de leerling met uitsluitend positieve kenmerken en/ of ervaringen die passen bij het kind
 • Een kort filmfragment aan de ouders laten zien waarin de leerling echt in een ‘flow’ zit (energie krijgt, geniet, enz.)
 • Samen kijken naar welke talenten bij deze leerling passen naar aanleiding van talentkaartjes
 • Samen bespreken hoe we dat meer kunnen gaan inzetten. Welke dromen en ideeën hebben we daarvoor?

Het effect van deze talentgesprekken

Je gaat echt anders kijken naar het kind. Waar we bijvoorbeeld met één van de kinderen vóór het talentgesprek vooral keken naar zijn ontsnappingsgedrag (deze jongen probeerde altijd ergens weg te komen), begrepen we door het invullen van het anagram dat hij nieuwsgierig en avontuurlijk was. In een ander gesprek ontdekten we dat het talent van een van de jongens was: zorgen voor jezelf: weten wanneer en hoe je ontspanning nodig hebt. Hij voelde dat zelf heel goed aan. En wij konden hem nóg meer kansen bieden daarvoor.