Positief Passend Onderwijs

  • Themasessie Kindgesprekken

    Themasessie Kindgesprekken

Voor Kindgesprekken is een online themasessie ‘Kindgesprekken’ gemaakt. Deze sessie is met een eigen inlogcode digitaal beschikbaar voor alle scholen van het SWV.

Apeldoornse Proeftuintjes

Een project van 3 jaar gericht op positief passend onderwijs in Apeldoorn: Proeftuintjes. De ervaringen en concrete werkvormen van de deelnemers inclusief theoretische onderbouwing vindt u op deze website.

Contact opnemen