Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Denken in oplossingen en de kracht van taal

    Denken in oplossingen en de kracht van taal

Rozanne Ebbinge

Ervaringen van Rozanne Ebbinge

Wat ik heb geleerd en nu nog dagelijks toepas zijn onderdelen uit de workshop over Growth en Fixed Mindset van Platform Mindset en uit de workshop oplossingsgerichte gesprekken van Katrien Schober.

Mindset: “not yet”

Na de workshop over growth en fixed mindset ben ik mij heel erg bewust geworden van het woordje nog. Wat een grote invloed een klein woord als het woord nog kan hebben. Leerlingen in mijn klas zeggen vaak: “ik kan het niet, ik begrijp het niet, ik snap het niet”. Zij krijgen van mij nu steevast het antwoord: “nee, je kan het nog niet, je begrijpt het nog niet, je snapt het nog niet en ik ga je helpen”. Ook de groeikaarten van platform mindset zijn mooie voorbeelden om te gebruiken in gesprekken met de leerlingen uit mijn klas.

Er is een groot verschil tussen ‘ik weet het niet’ en ‘ik weet het nog niet’.

Voorbeeld bij ruzie: “wat wil je de volgende keer?”

Na onze workshop van Katrien Schober over oplossingsgerichte gesprekken heb ik het geleerde direct in de praktijk toegepast. Er deed zich een situatie voor tijdens de pauze tussen een paar leerlingen. Waar ik voorheen samen ging praten over wat er was gebeurd, deed ik dat deze keer niet. De leerlingen keken me ietwat vreemd aan, bijna wat verontwaardigd omdat we het niet gingen hebben over wat er precies was voorgevallen. In plaats daarvan bevraag ik de leerlingen over wat ze de volgende pauze anders gaan doen om er voor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurd. Wat kan de ene leerling anders gaan doen en wat kan de andere leerling anders doen om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurd. Het vergt even anders denken van de leerlingen, maar ze kunnen het eigenlijk heel erg goed. En zo ben ik dat in meer situaties gaan toepassen. Samenwerkopdrachten die niet goed liepen, wat doe je de volgende keer anders. Wat ging er goed en wat doe je een volgende keer weer, omdat het voor jou werkt?

Van: “Waarom…” naar “Wat maakt dat je…”

Waarom heeft vaak een negatieve lading. Waarom doe je dat nou, waarom doe je dat zo, waarom luister je niet. Toen ik me dat realiseerde, hoorde ik het steeds vaker. Bij collega’s, maar ook thuis. Ik probeer nu zelf het woord waarom zoveel mogelijk te mijden en probeer vragen oplossingsgericht te formuleren. Wat maakt het dat je het op deze manier hebt gedaan. Wat is de reden dat je het hebt gedaan, zoals je het hebt gedaan. Zonder negatieve lading wordt de ander gedwongen om over zijn of haar eigen handelen na te denken. Soms ontkom je niet aan de waarom vraag en is die ook heel legitiem om te stellen, maar als het kan, dan vermijd ik waarom.

 

Rozanne Ebbinge
De Tweede Stee