Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Van droom naar ‘Het Lab’: oplossingsgericht en evidence based werken

    Van droom naar ‘Het Lab’: oplossingsgericht en evidence based werken

Mariëlle Mooij

Ervaringen van Mariëlle Mooij

Toen de proeftuintjes startten gaf ik les in de onderbouw en deed daarnaast verrijkingsactiviteiten met groepjes kinderen die wat meer uitdaging aankonden. Op dat moment zag ik nog geen link tussen het proeftuintje en die droom …

Zien met de ogen dicht

Wat ik voor ogen had was een eigen lokaal, speciaal ingericht voor (hoog)begaafde kinderen. Een plek waar je gewoon graag wil zijn en die prikkelt om te ontdekken. Waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, onder meer vanwege de mogelijkheid zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken.

Het Lab een ‘talentgroep’

Het is nu 3 jaar later en op Passe-Partout draait Het Lab: een voorziening voor zelfstandige, zelfbewuste en gelukkige hoogbegaafde kinderen. Bij het vormgeven van dit concept heb ik natuurlijk theorieën rondom hoogbegaafdheid in gedachten gehad. En daarnaast heeft het proeftuintje me allerlei werkvormen en ideeën opgeleverd die ik dagelijks kan toepassen.

Van ‘anders zijn’ naar ‘jezelf zijn’

Bij hoogbegaafde kinderen herkennen we een aantal ‘zijnskenmerken’. Naast intelligentie spelen er dus ook andere kenmerken mee, zoals een hoge sensitiviteit en een intens beleven en ervaren. Dit kan kinderen het gevoel geven heel anders te zijn dan andere kinderen. Dat is begrijpelijk, want gemiddeld zitten er 2 of 3 hoogbegaafde kinderen in elke klas. Het ‘anders’ zijn, je niet herkennen in de kinderen om je heen bemoeilijkt soms het ontdekken van wie je bent en wat je kan, en daarmee het vormen van een positief zelfbeeld.

Evidence based werken binnen de positieve psychologie

De positieve psychologie geeft mij mooie handvatten om deze kinderen de ruimte te bieden te ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past. Door het voeren van talentgesprekken ontdekken kinderen wat hen energie geeft. Ze formuleren samen met hun ouders een leerwens en daar gaan we oplossingsgericht mee aan het werk (met een aantal stappen uit kids’ skills van Ben Furman). En we werken bewust aan het ervaren van positieve emoties omdat deze het denken verruimen en de mogelijkheden tot vindingrijkheid, veerkracht en lef vergroten (Broaden and build theorie van Barbara Fredrickson, 2001).

“Binnen het proeftuintje heb ik al deze dingen leren kennen en geoefend.”

Praktijk

Als je goede gesprekken kunt voeren, kun je ook afspraken maken over hoe een leerling herinnerd wil worden aan zijn eigen leerdoel of leerwens. Ik loop mijn ronde door Het Lab en zie een van de leerlingen achterste-voren op zijn stoel meekijken met een groepje dat met kappla een ingewikkeld bouwwerk maakt. Terwijl ik langs hem heen loop zeg ik zachtjes: “antitatie”. “Oh ja”, hij draait zich om en verdiept zich weer in zijn werk. Een week daarvoor heeft hij als leerwens ‘antitatie’ gekozen. Hij wil leren zich beter te concentreren op zijn taak. Zo geconcentreerd als een antilope, die altijd scherp oplet of er geen gevaar dreigt: antilope + concentratie = antitatie!

Quotes

“het is een fijne, kleine groep, iedereen hoort erbij.”
“ik vind het soms lastig om mezelf te zijn, want als ik mezelf ben zeggen de andere kinderen ‘doe eens normaal.”
“Mijn leerling heeft sinds ‘Het Lab’ meer geloof in eigen kunnen, is gegroeid als persoon en heeft daarmee zichzelf verrast.”

Zoals je ziet gebruik ik veel werkvormen vanuit de inzichten van de positieve psychologie en ook de oplossingsgerichte gesprekken. Als speciale werkvormen vind je ‘het werken met eigen leerwensen’ en Kindermassage in deel 3.


De droom is werkelijkheid geworden en het proeftuintje heeft daar een grote rol in gespeeld. Het heeft me allerlei handvatten gegeven. De wetenschappelijke onderbouwing vanuit de positieve psychologie gaf mij de moed om er voor te kiezen niet de focus te leggen op allerlei problematiek, maar deze praktische werkvormen structureel in te gaan zetten. Het samen optrekken met collega’s van andere scholen/besturen/onderwijsvormen was ook verrijkend.

En nu is het tijd om mijn talenten op een andere plek verder te ontwikkelen. Vanuit het samenwerkingsverband zal ik positief passend onderwijs gaan verzorgen binnen een arrangement voor begaafde kinderen.

 

Mariëlle Mooij
Passe Partout