Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Ik leef het graag...

    Ik leef het graag...

Marieke van den Hof

Ervaringen van Marieke van den Hof

In het begin moest ik er even aan wennen, maar nu kan ik eigenlijk niet anders meer dan denken in oplossingen, kijken naar wat er wel kan. Eigenlijk ben ik op een hele andere manier gaan kijken in mijn eigen leven, op school en bij collega’s. Ik pas vooral de oplossingsgerichte benadering veel toe en ik vind het fijn om het ook zelf ‘te leven’.

Eigenaarschap vergroten

Op school merkte ik al snel dat het goed werkt om het eigenaarschap van kinderen te vergroten. Dit vergroot de groepssfeer en hun motivatie om er samen een goede dag en een fijne groep van te maken. Kinderen leren nadenken over hun eigen gedrag en er op te reflecteren. Op het SBO waar ik werk zijn het soms heftige groepen en bij het buitenspelen hadden we bijvoorbeeld vaak gemopper. Nu vraag ik standaard:

  • Wat gaat er al wel goed?
  • Wat maakte dat dat goed ging?
  • Wat heb jij gedaan dat het goed ging?
  • Hoe kan jij daar misschien nog meer aan doen?
  • Wie kan jou daarbij helpen?
  • Wat als het goed gaat? Hoe vieren we dat dan?
  • Wat doe jij zelf om een fijne pauze voor jezelf en de ander te maken?

De nadruk komt te liggen op alles wat wel lukte en goed en gezellig was. Kinderen leren op een andere manier positieve aandacht te vragen en zijn trots als ze vertellen over hun positieve bijdrage hieraan. Eigenlijk pas ik het steeds meer toe. Niet alleen bij individuele gesprekken maar ook bij gesprekken met de groep. Ook bij teamvergaderingen lukt het mij steeds vaker problemen om te draaien. Bijvoorbeeld door te vragen: “wat wil je dan wel graag?”. Het is wel een ‘taal’ waar je mee moet oefenen. Het heeft mij bijvoorbeeld heel goed geholpen om bij Katrien Schober de opleiding te doen tot Impulsklasleerkracht en dan ook echt 12 weken lang op die manier te werken. Heel veel was al langs gekomen in de proeftuintjes, maar de Impulsklas heeft dat zeker verdiept.

Herkaderen

Wat goed werkt is het ‘herkaderen’ of anders formuleren. In plaats van “ik praat niet door de les heen” is het “ik kan steeds vaker stil zijn tijdens de les”.

Persoonlijke leerdoelen

Ik werk in mijn groep veel met persoonlijke leerdoelen vanuit talenten en kwaliteiten. Hierdoor verandert het gedrag van de kinderen in positieve zin. Dit heeft een positieve invloed op de groepssfeer. Mijn groep is gezelliger en we kunnen goed samenwerken en meer leuke dingen doen. Ieder kind heeft zijn eigen leerdoelen en werkt daaraan in eigen tempo. Zo heb ik een meisje in de klas dat altijd heel stil was. Met haar zijn we gaan werken aan doelen zoals:

“ik laat mezelf zien en horen”

Na een tijdje ging dat zo goed dat ze uit zichzelf naar mij toe kwam en zei dat ze eigenlijk anders genoemd wilde worden. Ze glundert nu vaker en gebruikt ook geen medicatie meer. Het klinkt als een wondermiddel maar het zijn eigenlijk de kleine dingen die het verschil maken. Kinderen vragen er ook zelf om: “Juf zullen we naar de doelenkaarten kijken?”. Ze mogen dan een sticker plakken als ze kunnen uitleggen waarom het lukte om aan hun doel te werken. Of ze geven een voorbeeld.

Wat ook mooi is om te zien, is dat kinderen bij elkaar benoemen dat ze aan hun doel hebben gewerkt: ze zien en benoemen elkaars positieve gedrag. Het motiveert hen enorm en kinderen worden hier echt blijer van.

“Ik zag dat Hans zijn vinger opstak voordat hij iets wilde zeggen of ik zag dat zij aardig was tegen een ander meisje door haar te helpen toen ze viel.”

Groepsdoelen

Ook hebben we groepsdoelen om de klas leuker en gezelliger te maken. Tijdens de dag staan we daar een paar keer bij stil. Nu is het zelfs zo dat de klas meteen rustiger wordt als ik aankondig te gaan kijken wie er goed met zijn doelenkaart bezig is. De kinderen komen in een positieve flow. Ze vinden het geweldig om met elkaar beloningen te verdienen voor de klas. Ze maken elkaar complimenten en de sfeer is echt heel gezellig terwijl het best een heftige klas was in het begin.

Avatar

Een makkelijk softwareprogramma wat gratis te gebruiken is is Classdojo.com, waarbij alle kinderen hun avatar op het bord zien. Hierin maak ik zichtbaar wat al goed gaat in de klas.
En het werkt aanstekelijk. Ik zie dat collega ’s het ook toepassen en ik heb zelf ook regelmatig workshops gegeven binnen het team. Dit sloeg goed aan en het werkt verdiepend en verbindend.

Zoals je ziet, gebruik ik al veel. Als extra werkvormen heb ik gekozen voor de Applausjespot, de leerdoelenkaarten en de beloningskaarten die we met de klas hebben gemaakt.

 

Marieke van den Hof
Boemerang