Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Ik ben een ‘RAKtivist’

    Ik ben een ‘RAKtivist’

Margriet Smit

Ervaringen van Margriet Smit

Ik ben een ‘RAKtivist’: een Random Acts of Kindness activist. Als kindness ambassadeur verras ik collega’s soms met een klein cadeautje of aardigheidje. Bijvoorbeeld met een ijsbon vlak voor de zomervakantie of met een stukje handgemaakte zeep bij de start van een nieuw kalenderjaar. Een Mars-reepje met een leuke tekst werkt goed. Je snapt dat ik blij werd van de Proeftuintjes.

Daar kregen we steeds meer tools aangereikt om ook in de school te werken met deze random acts of kindness zoals bijvoorbeeld door het inzetten van ‘secret friend’ (zie pagina 54). Door iets positiefs te doen voor een ander, vergroot je diens geluksbeleving en die van jezelf. Tijdens de proeftuintjes werden wij regelmatig verrast door de collega ‘s. Gewoon iets lekkers of een mooi boek. Met als hoogtepunt onze studiereis naar Zweden.

De proeftuin was een doos met cadeautjes

In gesprek met kinderen

Gesprekken met leerlingen zijn zo krachtig om kinderen goed te leren kennen. En dat zijn niet alleen gesprekken die je in de klas voert maar ook vaak juist buiten in de natuur of tijdens het sporten. In 2019 heb ik met meerdere leerlingen binnen de school talentgesprekken gevoerd. Ik voerde al gesprekken in mijn eigen groep. Die leveren zoveel op! Andere collega’s gingen ook steeds vaker aan mij vragen of ik kindgesprekken wilde voeren met kinderen uit hun klas. We willen daar nu als school ook verder mee. Inmiddels heb ik, naast gesprekstechnieken ook een volle koffer met kaartjes, betekenisvolle prentenboeken en naslagwerken die ik gebruik of inzet in de kleutergroep waar ik dagelijks mee werk om te spelen, met elkaar te praten en om van elkaar te leren. Het levert diversiteit op, is inspirerend! Omdat gesprekken met leerlingen zoveel opleveren, heb ik ervoor gekozen om als speciale werkvorm te kiezen voor het inzetten van ‘groeitaal’.

Buiten onderwijs in Stockholm

Veel inspiratie heb ik ook opgedaan tijdens onze studiereis naar oplossingsgerichte scholen in Stockholm. Ik doe nu bijvoorbeeld veel leuke lessen buiten en in de natuur. Dit varieert van letters en woordjes zoeken op het schoolplein tot een zelfbedacht ‘ren je rot’ spel op het plein waar kinderen vormen mee leren kennen/herkennen (automatiseren), maar wat ook op andere thema’s kan worden toegepast. Het stimuleert enorm om veel buiten te zijn. Van sommige kinderen zie je ook heel onverwachte kwaliteiten als ze buiten zijn. In Stockholm maakten we ook kennis met ‘Fritidspedagog’ die spelen en leren buiten organiseren We mochten zelf even een buitenles ervaren. Heel leuk en leerzaam!

Buitenonderwijs of (outdoor education) maakt een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs in Zweden.

Gemiddeld bewegen en leren kinderen twee uur per dag buiten. Dit kan bestaan uit dans/ spel / gymnastiek of een leeropdracht buiten uitvoeren. Bij de verschillende scholen zagen we groenten en fruittuintjes die door leerlingen werden verzorgd.

Er bestaat geen slecht weer
Er bestaat alleen slechte kleding

Margriet Smit
St. Pancratius