Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Je bent zo kansrijk als je zelf denkt

    Je bent zo kansrijk als je zelf denkt

Hilda de Leeuw

Ervaringen van Hilda de Leeuw

Juni 2017: er wordt een oproep gedaan in de vergadering om deel te nemen aan een ‘Proeftuintje’. Ik haak af omdat mijn brein ‘iets met tuinieren’ registreert. Ik heb geen groene vingers en luister niet verder. Wat een geluk dat mijn directeur wél iets in mij ziet met betrekking tot deze Proeftuin.

Na een gesprek mag ik deelnemen en dat betekent een reis van nu bijna 3 jaar waarin ik ontzettend veel heb geleerd, zelf ben gegroeid en collega’s en kinderen om mij heen heb helpen groeien in positieve psychologie. Er is zoveel langsgekomen waar ik wel wat mee wil en kan: talentgericht onderwijs en talentgesprekken, oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte gesprekken, breinologie en growth mindset, geluk in het onderwijs en buiten leren.

Het is geweldig om met zoveel bevlogen mensen uit hetzelfde werkveld op regelmatige basis samen te komen om meer te leren over de Positieve Psychologie, dat toe te passen en samen werkvormen en ideeën te delen. In mijn eigen werkomgeving probeer ik allerlei werkvormen uit met collega’s (korte, prikkelende activiteiten tijdens de vergaderingen) en met de leerlingen.

Het eerste jaar dat ik deelneem aan deze Proeftuin werk ik met kinderen met een zeer laag ontwikkelingsniveau die op breed gebied beperkt worden door hun autisme. Deze kinderen moet je goed observeren om te kunnen bepalen wanneer zij in een ‘flow’ komen, waar ze echt blij van worden. Een talentgesprek voeren is met deze kinderen niet mogelijk. Uiteindelijk bedenk ik een werkvorm waarbij ik én de ouders betrek bij mijn onderwijs én heel goed kijk naar waar de talenten liggen van deze kinderen. Met de bedoeling het onderwijs aan deze leerlingen nog beter in te richten.

“Een hommel kan volgens de aerodynamicawetten niet vliegen. Gelukkig weet hij dat zelf niet.”

Kijktip

Bekijk het filmpje ‘animal school raising small souls’

Het tweede jaar dat ik deelneem aan de Proeftuin, heb ik een heel ander soort groep: een bovenbouwgroep met zeer uiteenlopend niveau. We slagen er met het klassenteam in er een meer samenhangende, positieve groep van te maken. Dit komt zeker ook door het toepassen van verschillende werkvormen uit de Proeftuin. We maken onder andere doelen waar de kinderen aan werken zichtbaar en introduceren de appluisjespot (zie deel 3).

 

Hilda de Leeuw
De Zonnehoek