Skip to main content

Positief Passend Onderwijs

  • Positieve zaadjes planten en genieten van ALLE bloemen

    Positieve zaadjes planten en genieten van ALLE bloemen

Daniëlle Rorije

Ervaringen van Daniëlle Rorije

Persoonlijk heb ik veel geleerd tijdens dit hele proces. In het begin wist ik nog niet goed hoe ik het geleerde in de Proeftuintjes in de praktijk toe moest passen. Gelukkig heb ik ervaren veel heeft opgeleverd: niet alleen mij maar zeker ook voor de collega’s op school.

Eigenaarschap vergroten

Als intern begeleider ben ik betrokken bij twee basisscholen. Op beide scholen kan ik veel inzetten vanuit de proeftuintjes. Op de ene school begeleidde ik een moeilijk proces. Een positieve blik is hierbij nodig en oplossingsgerichte processen zijn in gang gezet. Dan merk je hoe belangrijk taalgebruik is en dat de aanhouder uiteindelijk wint. Ik ben trots op het team en er zijn belangrijke stappen gezet. Op de andere school was de positieve blik al meer aanwezig en waren er andere dingen nodig. Samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel is hier meer het aandachtspunt geweest.

Wat is er wel mogelijk?

Het meest trots ben ik op het feit dat we samen nu positiever naar kinderen kijken. Collega ‘s vragen mij vaker om even met hen mee te kijken. Er wordt dan veel meer gekeken naar wat er wel mogelijk is. Er wordt zelfs nauwelijks negatief gepraat over kinderen. De kinderen hebben meer autonomie en zijn zichtbaar blijer.

Ik durf zelfs te stellen dat we sneller nieuwe kinderen toelaten op school, waar we vroeger teveel keken naar mogelijke problemen en belemmeringen…

De combinatie met het traject ‘The leader in me’ sluit prachtig aan bij het positieve gedachtengoed. En mijn enthousiaste directeur natuurlijk. Dat helpt enorm. Van alle mooie dingen, heb ik ervoor gekozen om als speciale werkvorm aandacht te geven aan ‘driehoeksgesprekken’.

Positieve zaadjes planten en genieten van alle bloemen…

En toen was er CORONA. Eigenlijk is het thuisonderwijs best goed bevallen en hebben we er veel van geleerd. We zien ook dat onderwijs eigenlijk veel flexibeler georganiseerd kan worden. Meer persoonlijk en op maat. Out of the box denken. Wat is er mogelijk in een tijd, dat veel dingen niet meer mogelijk zijn. School is veel meer dan cognitief leren. Dat hebben we ook in Zweden heel sterk ervaren. Mijn uitgangspunt is om altijd vanuit positieve intenties te denken.

Een boze mail van een ouder maakte dat leerkrachten de neiging hadden in de verdediging te schieten. De boze mail terug was al klaar. We hebben het omgedraaid. We hebben een mail gestuurd met daarin begrip voor de situatie en een bedankje voor het delen van haar zorgen met ons. Vervolgens heb ik haar uitgenodigd voor een gesprek. Nog diezelfde dag kregen we een excuus mail en stond ze meer dan open voor het gesprek.

Positieve zaadjes planten en genieten van alle bloemen! Zo simpel kan het zijn.

 

Daniëlle Rorije
OBS Beekbergen, De Bongerd